Oprichting schrijnwerkerij

Stichter Henry Vandenbroeck

Stichter Henry

De in 1965 door Henry en Maria Van den Broeck opgerichte schrijnwerkerij is begin jaren negentig uitgebreid met een zagerij. Deze zagerij en schrijnwerkerij zijn met de jaren uitgegroeid tot een volwaardige houthandel.

Houtbedrijf Van den Broeck n.v. is een echte familiezaak. Eind jaren zeventig begon zoon Guido mee in de schrijnwerkerij te werken, een aantal jaren later volgden ook Henry’s zonen Luc en Frank. Luc en Frank zetten begin jaren negentig de eerste stap richting houthandel met hun zagerij activiteiten. Eind jaren negentig stapte met Guido’s dochter Sofie de 3de generatie mee in de zaak. Samen kozen zij ervoor om de schrijnwerkerij en houtzagerij activiteiten te stoppen en zich volledig te richten op de verdere uitbouw van een kwaliteitshouthandel. Intussen staan ook Linda en Ben, de echtgenoten van Frank en Sofie, mee in voor de dagelijkse werking van de firma. Dit familiale karakter zorgt ervoor dat U bij Houtbedrijf Van den Broeck kan rekenen op een persoonlijke service.

Stichter Henry begon zijn activiteiten achter zijn woning onder de Kerktoren van ’t Zwaneven te Oud-Turnhout. Midden jaren zeventig kocht hij in Schoonbroek (Retie) een KMO grond van 2,5ha met bijhorende bijhorende gebouwen welke hij omvormde naar een schrijnwerk atellier. Toen men begin jaren negentig een houtzagerij opstarte werd hiervoor een grote hal bijgebouwd samen met een aantal open magazijnen.

Situatie midden jaren negentig

Situatie midden jaren negentig

Tot eind jaren negentig was er nog geen sprake van een deftige verharding rondom, eind jaren negentig is er fors geïnvesteerd in de aanleg van een asfalt oprit en asfaltpleinen. Deze verzorgde asfaltpleinen zorgen voor een nette uitstraling van de firma.

Sedert een aantal jaren is de boomzaaginstallatie verwijderd en komt al het hout gezaagd binnen uit binnen- en buitenland. De oude zagerij loods doet nu dienst als gesloten stapelmagazijn. In 2003 werd een oud magazijn afgebroken en vervangen door een modern ruim magazijn waar al het hout in stapelrekken geplaatst kan worden. Wegens de grote groei van de verkoop en het steeds uitbreidende aanbod aan materialen werden de oude open hallen in 2012 en 2013 vervangen door gesloten magazijnen.

Situatie 2012

Situatie 2012

Anno 2016 is Houtbedrijf Van den Broeck er fier op dat zij U als klant kunnen ontvangen in hun ruime ordelijke magazijnen op hun bedrijventerrein van 2,5ha.

Situatie 2015

Situatie 2015

Situatie 2016

Situatie 2016